Hälsokontroll

Hälsokontroll hos sjuksköterska är en medicinsk undersökning som utförs för att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem i tidigt skede. Bokning görs i länken nedan

Hälsokontroll

Regelbundna hälsokontroller är en investering i dig själv.
Ett besök bokas till sjuksköterska - Undersökning, provtagning. Där gås även en hälsodeklaration igenom.
Vid eventuella avvikelser gås detta igenom med vår läkare samt att ev ett nytt besök bokas in.
  • Blodtryck, puls
  • Puls
  • Längd, vikt, BMI
  • Blodvärde
  • Blodsocker
  • Blodfetter, HDL, LDL och totalkolesterol
  • Synkontroll
  • PEF, lungfunktionstest
  

BOKA