Massage

Svensk klassisk behandlande massage- och Triggepunktsbehandling med massageterapeut Pia Fristedt. Pia är Cert. Massageterapeut med 20 års erfarenhet. Hon är utbildad i Svensk klassisk behandlande massage och Triggepunkts- behandling är även aktiv gym-& fitnessinstruktör.

En massageterapeut kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten (t.ex. ryggskott).
Med ”behandlande” menas att massagen är djupgående, uppmjukande och smärtlindrande. Triggepunktsbehandling eller akupressurbehandling, är en smärtlindrande och muskelavslappnande behandling. Syftet med behandlingen är att lösa upp ”muskelknutar”

Regelbunden massage är effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär och kan ofta vara nyckeln till att behandla huvudvärk, musarmsbesvär och ischias. Även om man inte har tidigare besvär så är massage både förebyggande och behandlande samt bidragande till ett allmänt välmående. Bästa resultat märks vid upprepad och regelbunden behandling.

Pris 1 timme 750 kr
Pris 1 1/2 timme 950 kr
 
Boka tid