Medicinsk turism

Startskottet - hälsocamp AB har som mål att erbjuda hälsofrämjande program som ger en långsiktig och hållbar rehabilitering

Syftet med programmet är att individen ska bli starkare både psykiskt och fysiskt under dessa veckor. Här kommer individen upptäcka vad kropp och hjärna behöver för att må bra, drivas av lust och glädje istället för alla måsten och “borden“. 
Långvarig stress som inte hanteras kan på sikt leda till sjukdom. Att då kunna koncentrera sig på den egna hälsan, långt ifrån vardagen i ett behagligt och en gynnsam miljö kan lägga grunden till en hållbar hälsa.
Veckan vänder sig till dig som behöver återhämtning ev. fått diagnos utmattningsdepression, men även till dig som på ett eller annat sätt behöver stöd efter sjukdom eller annan form av livskris

Resans längd: Allt från en till tre veckor

Finansiering av resan 
Vår rekreationsresa på en, två eller tre veckor kan finansieras av individens arbetsgivare, individen själv, försäkring eller den region hen tillhör. 

Arbetslivsrelaterad rehabilitering 
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Läs mer:
https://afaforsakring.se/arbetsgivare-fack/rehabiliteringsstod/rehabiliteringsstod-sa-funkar-det/ 

Förebyggande sjukpenning 
Om du önskar delta i något av våra rekreationsprogram och inte är sjukskriven kan du söka förebyggande sjukpenning med remiss från din läkare och genom Försäkringskassan https://forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/forebyggande_sjukpenning  
Syftet med sjukpenning är att förebygga, förkorta eller häva en nedsättning av arbetsförmåga. 

Friskvård - Träning - Glädje - Gemenskap
Startskottet - hälsocamp har ett helhetstänk med fokus på hela människan och alla dess psykiska och fysiska påverkansfaktorer för en välbalanserad hälsa. Vi vill att du lämnar programmet extra motiverad och inspirerad att börja din nya livsstil.
Friskvård är olika hälsoinsatser i form av fysiska aktiviteter som gynnar hälsan och vårt välmående på sikt. Vi erbjuder olika aktiviteter men även enskilt såsom; promenader, yoga, stavgång, vandring, cykling, simning, massage, styrkepass samt upplevelser i form av utflykter.

Anmälan:
Genom [email protected] eller tel:072 2240041

Bokning av resa till Athen:
Vi rekommenderar Aegean Airlines för flygbiljett 
https://flights.aegeanair.com/en/ eller SAS https://SAS.se
För att sedan ta oss till Marmari

Innehåll av resan:
Individuell vägledning
Gruppaktiviteter i naturskön miljö
Avspänningsövningar såsom Yoga och Mindfullness
Stresshantering
Samtal med psykoterapeut- och eller läkare
Handlingsplan för en hållbar hälsa
Utbildning
Föreläsning

Här får du allt du kan önska dig i en fantastisk och naturskön miljö som gjord för en perfekt återhämtning, utifrån dina behov och förutsättningar. Uppföjning av resans resultat görs på hemmaplan och efter hemkomst.