Medicinsk turism

Startskottet - hälsocamp AB har som mål att erbjuda hälsofrämjande program som ger en långsiktig och hållbar rehabilitering

Syftet med programmet är att individen ska bli starkare både psykiskt och fysiskt under dessa veckor. Här kommer individen upptäcka vad kropp och hjärna behöver för att må bra, drivas av lust och glädje istället för alla måsten och “borden“. 
Två till tre veckor på rekreationsresa i ett gynnsamt klimat och naturskön miljö har visat sig vara effektivt för en hållbar hälsa. 

Finansiering av resan 
Vår rekreationsresa på två eller tre veckor kan finansieras av individens arbetsgivare, individen själv, försäkring eller den region hen tillhör. 

Arbetslivsrelaterad rehabilitering 
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Läs mer: https://afaforsakring.se/arbetsgivare-fack/rehabiliteringsstod/rehabiliteringsstod-sa-funkar-det/ 

Förebyggande sjukpenning 
Om du önskar delta i något av våra rekreationsprogram och inte är sjukskriven kan du söka förebyggande sjukpenning med remiss från din läkare och genom +Försäkringskassan https://forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/forebyggande_sjukpenning  
Syftet med sjukpenning är att förebygga, förkorta eller häva en nedsättning av arbetsförmåga.