FÖRETAG

Friskvård för företag - en vinst för alla. Du som företagare får friskare anställda som orkar mer och presterar bättre. För dina anställda ökar tillfredsställelsen med att göra ett bra jobb. Dessutom får de bättre hälsa.

Friskvårdsbidrag - Friskvårdscheck
Hjälp dina medarbetare att förbättra sina levnadsvanor och påverka sin hälsa positivt. Friskvårdsbidraget är en uppskattad skattefri löneförmån som ger dina anställda möjlighet till motion, massage och andra hälsofrämjande aktiviteter. Men även för dig som arbetsgivare är det en mycket lönsam investering som ger dig sundare och friskare personal, som presterar bättre.

Varför friskvårdssatsning? Med bättre hälsa hos anställda minskar företagets utgifter för sjuklön. Forskning visar att fysisk aktivitet ökar produktiviteten hos anställda. Att träna tillsammans på arbetsplatsen ökar gemenskapen.

Instruktörer
Träning med professionella instruktörer!

Ingela Stigenberg  Träningskonsult, Hälsoinspiratör, mångårig erfarenhet inom träningsbranschen och aktiv utövare, Magisterexamen, Legitimerad Sjuksköterska, Legitimerad Företagssköterska, Motiverande Samtal (MI)

Suzanne Falkerhorn Legitimerad Psykoterapeut med KBT inriktning (Kognitiv Beteende Terapi) och auktoriserad psykoterapeut av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier.

Linda Stigenberg Gustavsson Lic Kostrådgivare, gruppträningsinstruktör

Vad vi erbjuder: 

 • Temaresor 
 • Träningsveckor med gruppass
 • Företagsmassage
 • Föreläsningar - friskvård och hälsa
 • Löpargruper med fokus löpteknik
 • Löpanalys med videofilmning
 • Cykling MTB/Landsväg
 • Yoga
 • Träningsprogram
 • Kostrådgivning
 • Viktminskning
 • Rehabiliteringsträning
 • Träning på recept FaR Fysisk aktivitet på recept/FYSS Fysisk aktivitet i Sjukdomspreventionoch Sjukdomsbehandling
 • Tips och råd gällande rörlighetsträning