Kontakta oss: +46 72 224 00 41 info@startskottethc.se
Följ oss:

Motivationsteori

Abraham Mashlow amerikansk psykolog presenterade för första gången sin behovstrappa, eller behovshierarki som den även kallas, i artikeln “A Theory of Human Motivation” 1943. 

Modellen förklarar hur människor prioriterar sina olika behov, men den har även visat sig vara ett bra verktyg när det gäller att motivera människor på olika sätt.

På svenska kallas modellen för behovstrapp

Trappan har fem olika nivåer. 

1. Grundläggande behov

2. Behov av trygghet

3. Behov av kärlek och gemenskap

4. Behov av uppskattning

5. Behov av självförverkligande

Längst ner på trappsteget finner vi de grundläggande behoven vi alla människor behöver såsom mat, vätska, kläder och någonstans att bo. Kan jämföras med våra spådbarn. Där barnet har lagt sitt ansvar på den vuxne och ofta modern, under de första månaderna.

Därefter följer behovet av trygghet. Barnet har nu möjlighet att kunna slappna av och bli mer harmonisk. Kanske börjar sova lite bättre mellan måltiderna som den får regelbundet och kontinuerligt.

Behovet av kärlek och gemenskap kommer in i livet. Söker kärlek hos föräldrar, syskon kanske andra spädbarn som de träffar tillsammans med föräldrarna och nya kontakter skapas.

Allt eftersom barnet växer ökar även behovet av uppskattning.

Till sist och på översta trappsteget finner vi självförverkligande.

Enligt Mashlow och hans teori måste de grundläggande behoven vara tillfredställda för att människor ska kunna vara tillräckligt motiverade för att uppfylla de högre nivåerna i trappen – Vi kan därmed likna modellen en trapp vi succesivt klättrar upp på.

 

På vart och ett av trappstegen behöver alla människor oavsett ålder olika typer av motivation, beroende på vilka behov som redan är tillfredsställda Motivation och utveckling 

Viktigt att komma ihåg; Vi människor är alla olika. Vissa människor behöver mer trygghet än andra. Vissa har ett större behov av gemenskap och personlig utveckling. Även om det är ovanligt att dessa behov helt saknas bör behovet av trygghet först vara tillfredsställt innan de kan nå nästa steg.

Någon som befinner sig på trappsteg tre, där behovet av gemenskap dominerar, har kanske som främsta mål att träffa människor. Men samtidigt så kan personen i fråga även ha ett behov av personlig utveckling, det vill säga självförverkligande. Ofta handlar det nämligen om en kombination av olika behov, där vanligtvis ett dominerar.

 1. I Maslows första trappsteg ses grundläggande behov i vad som krävs för att överleva, det vill säga mat och vatten. Om inte dessa behov är uppfyllda är det svårt att klara sig och överleva som människa.
 2. När en person får sina fysiska behov tillfredsställda är det behovet av trygghet och säkerhet som dominerar. Exempel på situationer när dessa behov kan vara svåra att tillfredsställa är tex vid olika trauman, när det sker naturkatastrofer, eller våld i olika situationer. Dessa händelser kan leda till posttraumatiskt stressyndrom eller andra psykiska sjukdomar. 
 3. Efter att de rent fysiologiska behoven och behovet av trygghet, följer behovet av kärlek och gemenskap. Vänskap och familj är exempel på viktiga relationer för alla människor. Enligt Maslow behöver alla människor känna tillhörighet och acceptans i en social grupp, det kan röra sig om  idrottsföreningar som kompisgrupper. 

 4. För att må bra bör alla människor ha både gott självförtroende och god självkänsla. Behovet av att vara respekterad och uppskattad av andra är minst lika viktigt. Dåligt självförtroende kan leda till depression.

  Enligt Maslow finns det två nivåer av uppskattning, ”lägre nivå” innebär att man behöver andra människors uppskattning och respekt. 

  Den andre ”högre” är behovet av självrespekt. Det kan till exempel handla om ett behov av att känna att man tror på sig själv och att man är kompetent inom det området man befinner sig i. Att inte tro på sig själv kan leda till både mindervärdeskomplex och till en känsla av hjälplöshet. Att vara uppskattad av andra eller kompetent inom sitt område kan till exempel leda till ökat självförtroende.

 5. På det översta trappsteget handlar det om ett behov som ständigt förändras och ser olika ut för olika människor. I korta drag innebär behovet av självförverkligande att ett behov av att bli den mest kompletta versionen av sig själv, där man också utnyttjar sin fulla potential. 

   

Orsaker till bristande motivation:

• Brist på uppskattning
• Uppgifter vi gör upplevs som tråkiga
• Vi har ingen möjlighet att påverka
• Saknar uppmuntran eller pepp
• Vi får ingen möjlighet att visa vad vi går för
• Kritik som inte är konstruktiv

Leave a Reply

OM BLOGGEN

Välkommen till Startskottet’s Hälsocamp egen blogg! Här delar vi med oss tipsen som gör träningen lite roligare för att hjälpa dig komma igång, utvecklas och nå resultat med din träning.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AccepteraPrivacy Settings

GDPR