Varför rörlighet ?

posted in: Artiklar, Blogg, Startskottet | 0

Utan god rörlighet ingen optimal utveckling.

Förhållandet mellan rörlighet och styrka är viktigt för prestationsförmågan. I dag är det alltför mycket fokus på styrka istället för att se till effektivitet, koordination, rörelseteknik och smidighet/lätthet i utförande av prestationen.

Men utan den kroppsliga harmonin, till exempel liksidig mellan höger och vänster sida alternativt fram eller baksida, tappar du på många områden och blir för ensidigt tränad med en ökad risk för skador.

Det finns många anledningar till varför vi blir stela. Innan du börjar med rörlighetsträning kan det vara bra att reda ut just din orsak. Givetvis har åldern en inverkan på rörligheten, eftersom vi med åren får mer bindväv kring musklerna. Men det finns andra faktorer som ofta har betydligt större påverkan, som inaktivitet och upplevd instabilitet.

Vid inaktivitet använder du inte dina muskler tillräckligt mycket, vilket kan leda till att du förlorar både styrka och rörlighet. Med upplevd instabilitet menas att kroppen upplever att du är instabil någonstans och vill skydda detta område genom att strama upp och kompensera med någon annan muskel.

En begränsad rörlighet kommer att hämma dina fysiska färdigheter, din teknik och dina resultat. Tyvärr kan det straffa dig i många olika situationer, både stort som smått. Därför viktigt att du bygger upp en god rörlighetskapacitet redan från start.

Dagens stillasittande samhälle har blivit alltmer stillasittande, vilket visar sig i begränsad rörlighet, framför allt baksida lår och i höftböjaren med olika problem som följd. Med en bättre rörlighet kan exempelvis ryggproblem motverkas.