Tydlig målbild och motivation

posted in: Blogg, Startskottet | 0

MÅLBILD

Alla har vi en dröm eller ett mål vi önskar uppnå. Många gånger ger vi upp då vi inte har tillräcklig tro på oss själva.

Mental träning kan vara ett sätt att uppnå sina mål.

Det som stoppar dig är just dina egna begränsningar

ORD som hjälper OCH inte stjälper:

  • Jag kan…..
  • Jag vill…..
  • Jag ska……

S = Specifikt – Du behöver veta vad du ska uppnå

M = Mätbart – Du bör kunna mäta att du uppnått målet

A = Attraktivt – Det behöver ha dragningskraft och kittla i magen

R = Realistiskt – Det bör vara möjligt att nå målet

T = Tidsbestämt – Du bör veta när du ska ha uppnått målet. kan vara långsiktigt och kortsiktigt även delmål

A = Ansvar – Du ska veta att du själv äger målet och ingen annan

 

Resultatet av att nå målet ger energi, bränsle och motivation