Rörelseaktivitet kan vara ett verktyg mot depression

posted in: Blogg, Startskottet | 0

Alla vet att träning är bra för hälsan. Regelbunden träning minskar riskerna för hjärtsjukdom och diabetes samt ökar den förväntade livslängden. När man känner sig deprimerad är träning kanske det sista man vill hålla på med, men allt mer forskning tyder på att vi kanske kan ”svettas bort” depressionen. Träning kan även användas med andra behandlingsmetoder för att lindra depressionssymtom och hjälpa oss att leva ett lyckligt liv.

Fysisk träning har dokumenterat positiva effekter på psykiskt välmående. Att engagera sig i sådant man tidigare njöt av som att umgås med familj och vänner, samt att äta och sova ordentligt bör vara det första steget till självhjälp. Det allra viktigaste är dock att våga be om hjälp.

Låt oss våga tala om depression!