Regelbunden fysisk aktivitet

posted in: Artiklar, Blogg, Startskottet | 0

Vi vet att fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2 diabetes minskar. Även goda matvanor kan minimera risken. Vad du äter och dricker kan påverka risken för cancer. Men att peka ut enskilda livsmedel som orsakar cancer saknar oftast vetenskapligt stöd. Alla människor bör äta en balanserad kost, med mindre skräpmat på schemat.

Diabetes

Diabetes har flera tillstånd med olika bakomliggande orsaker. Gemensamt är att sockerhalten i blodet är för hög. De två huvudsakliga typerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. Insulin är det hormon som hjälper kroppens celler att öppna sig och ta emot energi, det vill säga socker. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen produktion av insulin upphört helt eller nästan helt. Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin nedsatt i kroppens celler, vilket innebär att de har svårare att ta upp energin. Kroppen försöker då kompensera genom att öka produktionen av insulin. Det finns en stark koppling mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

Blodtryck

Många människor vet inte om att de har för högt blodtryck eftersom det ofta inte ger några symtom. Kroppen har en tendens att anpassa sig och ”lura oss”. Det är därför viktigt att regelbundet låta kontrollera sitt blodtryck.

Riskfaktorer för högt blodtryck som ej går att påverka: Ärftlighet för högt blodtryck och ålder.

Andra riskfaktorer såsom övervikt, negativ stress, inaktivitet, tobak/snus och högt alkoholintag går att påverka med livsstilsförändringar.