Kontakta oss: +46 72 224 00 41 info@startskottethc.se
Följ oss:

Integritetspolicy

Startskottet Hälsocamp AB, Org.nr: 559232-7240

Vilka vi är

Startskottet Hälsocamp AB, Org.nr: 559232-7240

Besöksadress: HANTVERKARGATAN 34 
Ort: 803 23 Gävle, Gävleborgs län.
E-post: info@startskottethc.se

Vår webbplatsadress är: https://startskottethc.se.

Integritetspolicy

Startskottet hälsocamp respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Denna Policy omfattar de personuppgifter som samlas in via hemsidan eller genom kommunikationskanaler som anges på hemsidan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Bokning av resor

På vår hemsida har du möjlighet att boka dig på ett att våra träningsresor, träningspass, träningsaktiviteter. Vi kommer att behandla de personuppgifter du angett i syfte att löpande delge dig information kring genomförande av dessa. Information avser bokningbekräftelse, orderbekräftelse, och fakturautskick via e post.

Vår behandling av de personuppgifter du anger i samband med en bokning baserar sig på ditt samtycke. Du kan när som helst, efter ett genomförande dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på support@startskottethc.se

Ditt återtagande av samtycket kommer inte att påverka lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades. Vi behandlar dina personuppgifter för att sända dig information tills dess att resan/order är genomförd.

När du kontaktar oss via e-post

Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande e-post.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

För användare som registrerar sig på er webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vi sorterar/rensar e-post och meddelanden som inkommer via kontaktformulär var tredje månad. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för rensning kommer ditt e-postmeddelande eller kontaktformulärsmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid rensning kommer meddelandet att raderas vid första rensningstillfälle som infaller efter ärendets avslutande. Detta innebär att e-postmeddelanden och kontaktformulärsmeddelanden kommer att sparas i max tre månader efter att ditt ärende är avslutat.

För information om hur länge personuppgifter som insamlas på annat sätt sparas, se respektive avsnitt i denna Policy.

Mottagare av personuppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Vi använder oss av reseleverantörer för att kunna bedriva våra träningsresor. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida, e-post, nyhetsbrev och hantering av resebokningar. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden.

Var lagras personuppgifterna?

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta vårt support, om inte annat anges under respektive avsnitt.

Registerutdrag

Du har rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar, samt motta information om behandlingen.

RADERING (Rätt att bli glömd)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, eller om du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen baserar sig och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi dig att i första hand ta kontakt med vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt enligt lag att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataportalitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt att av kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användande.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vår hemsida använder https.

Genom HTTPS skyddas dina uppgifter via protokollet Transport Layer Security (TLS) som skyddar på tre nivåer:

  1. Kryptering – krypterar data så att den inte kan avlyssnas. Det innebär att ingen kan ”lyssna” på en användares konversationer när han eller hon surfar på en webbplats. Ingen kan heller spåra användarens aktiviteter över flera sidor eller stjäla användarens uppgifter.
  2. Datasekretess – data kan inte, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, ändras eller korrumperas under överföringen utan att detta upptäcks.
  3. Autentisering – bevisar att användarna kommunicerar med rätt webbplats. Detta skyddar mot man-i-mitten-attacker och bygger upp kundernas förtroende, vilket i sin tur innebär ytterligare fördelar för företaget.

Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post. Även kommunikation som sänds via kontaktformulär transporteras till oss i form av e-post.

Support personuppgiftsbehandling!

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med vårt support?

Skriv brev till Support:

Startskottet Hälsocamp AB

Besöksadress: HANTVERKARGATAN 34
803 23 Gävle
Gävleborgs län

Eller sänd e-post till:
support@startskottethc.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 10 maj 2020.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AccepteraPrivacy Settings

GDPR