Hälsohjulet

posted in: Blogg, Startskottet | 0

Hälsa är ett stort begrepp och indelat på fem områden, bra mat, rörelse, sömn, återhämtning och glädje.

Det är delar som tillsammans utgör fysisk, psykisk och socialt välmående. Delen glädje spelar en central roll och är en liten motor i detta hjul. Finns glädjen med i det vi bestämmer oss för och det vi till vardags gör så blir allt mycket lättare. Försvinner glädjen i det vi gör tappar vi lätt fart och motivation.