Löpanalys med Bernhard

Funktionsbedömning med fysioterapeut och löpcoach vid löpning

posted in: Artiklar, Blogg, Löpskola, Startskottet | 0

Många löpare upplever svårigheter att ”hålla” vid löpning. Löpsteget kan kännas tungt, man utvecklas inte med mera. Ibland kommer individen på att ta hjälp då man har drömmar eller mål med sin löpning men känslan av osäkerhet att kunna uppfylla dom gör sig påmind.

Löpanalys

Vid löpanalys studeras löparens biomekanik vilket är de synkroniserade rörelserna av alla de komponenter som ingår i rörelsekedjan (tår, fot, vrist, underben, knä, höft och vidare upp i kroppen) under löpsteget.

Löpning med långa steg: då ökar den maximala kraften från underlaget jämfört med att springa med kortare steg, dvs. högre stegfrekvens. Springer vi med hälisättning är belastningen mindre genom tåbenen och vadmuskeln jämfört med vid framfotslöpning. Små förändringar av biomekaniken kan därför vara skillnaden mellan skada och inte skada i en specifik led eller vävnad. Löpanalys kan göras för att finna ofördelaktig löpteknik vilken man sedan kan förändra för att antingen minska risken att drabbas av överbelastningsskada.