Från Tanke Till Handling

posted in: Blogg, Startskottet | 0

För många gäller det att få verktyg, copingstrategier och förutsättningar att hantera vardagen.

Många anser att det är väl ”bara” att ta sig i kragen. För många är verkligheten en annan. Många saknar ork och energi men framförallt lusten att vilja göra något som har positiv  effekt på dom själv. Inte för att man inte vill utan för att man inte kan. Många behöver hjälp och stöd för att ta sig ur den onda cirkeln. Ibland tar det tid innan man söker hjälp, OM man söker hjälp.

Hälsopromotion har ett främjande perspektiv som betyder att man studerar vad som leder till hälsa istället för ohälsa.

Många av oss har varit här några känner inte alls igen sig. Oavsett så behöver många hjälp med att komma igång, ibland tar det tid att överhuvudtaget tänka aktivitet. Vad det än beror på finns det hjälp att få.

Få stöd och  hjälp med Livshjulet som syftar till att skapa balans i vardagen, skapa medvetenhet kring hur nöjd personen är med olika delar i sitt liv. Den berör personlig utveckling, familj och vänner, sysselsättning, jobb och karriär, fysisk hälsa, trygghet och närhet, boende och fritiden.

Variation och öppenhet vad den enskilde individen behöver är viktig samt att skapa ett förtroende mellan parterna.