Förståelsen för förändringsprocessen

posted in: Blogg, Startskottet | 0

Genom att öka sin förståelse för hur en livsstilsförändring går till med de olika stegen, ökar chanserna att lyckas göra framsteg.

Förändringsprocessen kräver olika metoder och strategier vid olika tillfällen, inte enbart den aktiva starten på ”resan”

Målsättningen handlar främst om vad man vill uppnå. En utmanande men realistisk målsättning stimulerar motivationen att uppnå precis det man satt upp som mål, utveckla det man vill utveckla samt förbättra det man vill förbättra.

En förändring kan underlätta genom att göra lagom stora framsteg över tid. Alltför stora steg med en gång kan ofta leda till svårigheter att bemästra förändringen. Öka successivt. Bättre med små steg och ha kontroll över förändringen. Ett framsteg är alltid ett framsteg oavsett hur stort eller långt steget är.