Vägskäl

posted in: Blogg, Startskottet | 0

Livet kan se ut på många olika sätt.

Ibland kommer vi till ett vägskal, där våra beslut åt vilket håll vi ska ta får konsekvenser. Vi ska framåt men där är stopp, vi har varken ork eller energi för att komma fram. Vi måste välja att stå kvar, vi kan ta höger eller vänster och det bästa när vi är mogna till att ta riktiga beslut. Det enda vi vet är att punkten vi står på vill vi inte vara på. Vi måste chansa! Vänster kan bli krokigt, ett steg fram två tillbaka, så kan vi hålla på under lång tid. Höger kan bli spikrakt, kan även börja bra men stopp på vägen. Vi kan komma till ett större kaos. Oavsett hur terrängen ser ut behövs strategier och verktyg att ta sig ur och hur gör man det? Många känner igen sig  och en sak är säker, går inte att forcera fram utan öka successivt för att nå det uppsatta målet, sätt gärna delmål. Ibland kan det vara så att man behöver hjälp stöd och coachning för att kunna ta det första andra och tredje steget.